Bilateralt samarbete Zambia

Kemikalieinspektionen samarbetar sedan augusti 2020 med Zambia Environmental Management Agency (ZEMA) i syfte att stärka myndighetens kapacitet och förbättra kontrollen av bekämpningsmedel. Samarbetet är en del av Kemikalieinspektionens utvecklingssamarbete och stöds av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Samarbetet kommer att pågå från 2020 till 2023 och Kemikalieinspektionen kommer att ha en expert på plats i Zambia från augusti 2020 för att kunna stötta ZEMA på daglig basis.

Samarbetets övergripande mål är att bidra till minskade risker med bekämpningsmedel för människors hälsa och miljön och har följande fokusområden:

  • Stöd till utveckling av en process för förhandsprövning av bekämpningsmedel där produkternas hälso- och miljöegenskaper bedöms innan myndigheten fattar beslut
  • Stöd till hantering och utfasning av särskilt farliga bekämpningsmedel
  • Stöd till utveckling av ett bekämpningsmedelsregister och förbättrad information på ZEMAs webbplats

Dokument

Projektbeskrivning (på engelska, PDF 1200 kB) , 1.2 MB.

Kontakt

Kemikalieinspektionen: Jenny Rönngren

ZEMA: Christopher Kanema

Sida (Svenska ambassaden i Lusaka): Susan Chipeta

Länkar

Läs med om Sveriges bilaterala samarbete med Zambia på Sidas webbplats Länk till annan webbplats.

Läs om lanseringen av samarbetet mellan ZEMA och Kemikalieinspektionen på webbplatsen för svenska ambassaden i Lusaka (information på engelska) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 april 2021