Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du meddela detta till produktregistret.

Så här rapporterar du till produktregistret

Du rapporterar till produktregistret genom vår e-portal. Här finns tjänster samlade för att anmäla dina produkter och göra din årliga redovisning.

Gå till e-portalen

Om dina produkter är anmälningspliktiga ska du:

 1. Skaffa ett konto och registrera din verksamhet
  Du ska registrera din verksamhet oavsett hur mycket av en anmälningspliktig produkt du tillverkar eller för in till Sverige. Om du inte redan har ett konto, börja här med att välja inloggningsmetod och skapa ett konto.
 2. Registrera produkterna
  Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige och den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du registrera produkterna i produktregistret. Det ska du göra så snart som möjligt men senast den 28 februari året efter att du började tillverka eller föra in produkter till Sverige.
 3. Redovisa kvantiteterna för produkterna varje år
  Om du har registrerat produkter ska du redovisa hur mycket du tillverkar eller för in till Sverige. I början av året skickar vi en uppmaning till dig om den årliga uppdateringen av uppgifterna i produktregistret. Gör redovisningen i god tid så att den kommer in till produktregistret senast den 28 februari klockan 24:00.

Är din produkt ett bekämpningsmedel?

Om din produkt är ett anmälningspliktigt kemiskt bekämpningsmedel måste du utöver att registrera produkten också ansöka om prövning för att få medlet godkänt innan du får sälja eller använda det i Sverige.

Information till utländska uppgiftslämnare

Leverantörer som tillhandahåller ­uppgifter om produktens samman­­sättning åt anmälnings­pliktiga företag

I vissa fall har företaget som registrerar produkter till produktregistret inte tillgång till sammansättningen för produkterna. Till exempel är ett svenskt företag som importerar en produkt till Sverige från en utländsk leverantör skyldig att registrera produkten, men den utländska leverantören är den enda som har tillgång till produktens sammansättning. I sådana fall kan den utländska leverantören skicka sin produktsammansättning direkt till produktregistret, utan att kunden har tillgång till uppgifterna.

Informationen om produktens sammansättning kallas deklaration av produkt i produkt (PiP). När en uppgift om en Produkt i Produkt är registrerad i vårt system får den ett registreringsnummer, ett så kallat A-nummer. A-numret kan sedan användas som en hänvisning till produktens sammansättning av den utländska leverantören i sin kommunikation med sin svenska kund för att denna ska kunna fullgöra sin skyldighet att registrera produkten.

För närvarande görs en deklaration av Produkt i Produkt med hjälp av en pappersblankett.

Ladda ned blanketten:

Deklaration av Produkt i Produkt

Deklaration av Produkt i Produkt

Deklaration av Produkt i Produkt kommer att bli möjlig att göra genom produktregistret e-portal senare under hösten 2017. Vi uppdaterar informationen här efter hand.

Regler

Reglerna om anmälan till produktregistret hittar du här.

Har du frågor till produktregistret?

produktregistret@kemi.se

08-519 41 100

 • Måndag 09:00–11:00
 • Tisdag 09:00–11:00
 • Onsdag 09:00–11:00
 • Torsdag 13:00–15:00
 • Fredag 09:00–11:00

Fax: 08-82 55 08