Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du meddela detta till produktregistret.

Så här rapporterar du till produktregistret

Du rapporterar till produktregistret genom vår e-portal. Här finns tjänster samlade för att anmäla dina produkter och göra din årliga redovisning.

Gå till e-portalen

Om dina produkter är anmälningspliktiga ska du:

 1. Anmäla din verksamhet
  Du ska lämna en verksamhetsanmälan oavsett hur mycket av en anmälningspliktig produkt du tillverkar eller för in till Sverige.
  Blankett för verksamhetsanmälan | Blankett för verksamhetsanmälan
 2. Registrera produkterna
  Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige och den årliga volymen per produkt är minst 100 kg måste du registrera produkterna i produktregistret. Det ska du göra så snart som möjligt men senast den 28 februari året efter att du började tillverka eller föra in produkter till Sverige.
 3. Redovisa kvantiteterna för produkterna varje år
  Om du har registrerat produkter ska du redovisa hur mycket du tillverkar eller för in till Sverige. I början av året skickar vi en uppmaning till dig om den årliga uppdateringen av uppgifterna i produktregistret. Gör redovisningen i god tid så att den kommer in till produktregistret senast den 28 februari klockan 24:00.

Är din produkt ett bekämpningsmedel?

Om din produkt är ett anmälningspliktigt kemiskt bekämpningsmedel måste du utöver att registrera produkten också ansöka om prövning för att få medlet godkänt innan du får sälja eller använda det i Sverige.

Om du enbart ska lämna uppgifter till ett registrerande företag

Om ditt företag inte själv är skyldigt att registrera en produkt, men behöver lämna uppgifter om produkten till ett annat företag, se avsnittet "Leverantörer som tillhandahåller uppgifter åt registrerande företag" för mer information.

Har du frågor till produktregistret?

produktregistret@kemi.se

08-519 41 100

 • Måndag 09:00–11:00
 • Tisdag 09:00–11:00
 • Onsdag 09:00–11:00
 • Torsdag 13:00–15:00
 • Fredag 09:00–11:00

Fax: 08-82 55 08