Lagar och regler om plast

Innehållsförteckning:

Det ska vara säkert för privatpersoner att använda varor av plast. Lagstiftningen har skärpts stegvis vilket betyder att de regler som finns i dag skyddar oss bättre än de regler som fanns för några år sedan. Gammal plast kan därför innehålla fler hälsoskadliga ämnen än ny plast som säljs i Sverige och i resten av EU.

Regler för kemiska ämnen i leksaker

Dessa EU-regler tar hänsyn till att barn är extra känsliga för kemiska ämnen. Reglerna för varor tillverkade för barn upp till tre år tar också hänsyn till att barn gärna stoppar saker i munnen, och är därför ännu striktare. De regler för leksaker som finns i EU är mer omfattande och begränsar fler kemiska ämnen än någon annan lagstiftning för varor i EU. Det är därför det oftast säkrare att låta små barn leka med leksaker istället för med andra varor.

I Kemikalieinspektionens information till företag kan du läsa om reglerna för leksaker

Regler för plast i kontakt med mat

Reglerna för plast i kontakt med mat tar hänsyn till att tillsatser i plasten kan vandra från plastmaterialen till livsmedel.

Läs mer om plast i kontakt med livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Regler om kemikalieinnehållet i plastprylar och andra varor

Kemikalieförordningen Reach styr bland annat vilka ämnen som inte får finnas i exempelvis möbler, textilier och andra prylar som du använder i vardagen. Det är bra att känna till att du som privatperson har rätt att få information om särskilt farliga ämnen i alla varor som säljs i EU.

Läs mer om din rätt till information

Läs mer här om Reach-förordningen

Regler för kemiska ämnen i elektroniska produkter

Plasten i elektriska och elektroniska produkter kan ibland innehålla olika kemiska ämnen som exempelvis ska hindra plasten från att ta eld om den blir överhettad. Det kan också finnas behov av en mängd andra kemiska ämnen med olika funktioner i denna typ av varor. Det finns ett särskilt regelverk som, utöver Reach, begränsar vilka ämnen som får finnas i den här typen av varor. Regelverket heter RoHS-direktivet.

Läs mer om direktivet för elektriska och elektroniska produkter här

Regler för plastvaror som är behandlade med biocider

Alla varor i EU som är behandlade med antibakteriella ämnen eller andra så kallade biocidprodukter måste vara märkta med information om varans innehåll. Denna bestämmelse finns i ett regelverk som heter biocidförordningen. Ibland används biocider i varor där de egentligen inte behövs. När du ser en vara som är behandlad för att till exempel bli antibakteriell kan du fundera på om du verkligen behöver denna funktion. Biocider kan påverka både hälsan och miljön.

Läs mer om regler för biocidprodukter

Senast uppdaterad 6 december 2022