Tillsyn 2/11: Kemikalie­inspektionens tillsyns­plan 2011

Tillsynsplanen ger en överblick av det samlade operativa tillsynsbehovet och fungerar som ett viktigt strategiskt styrdokument som gör det möjligt att se hur aktiviteter prioriteras i relation till de resurser som finns tillgängliga.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020