Tillsyn 1/11: Plan för tillsyns­vägledning för åren 2011-2013

För att kemikalietillsynen ska bli likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalieinspektionen årligen fram en flerårsplan för tillsynsvägledning. Planen tydliggör vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen tänker bedriva inom de närmaste tre åren och underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra i deras planering.

Senast uppdaterad 9 januari 2021