Rapport 3/20: Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017 – 2020

Kemikalieinspektionen redovisar i denna rapport de sammanfattande resultaten av det kartläggningsuppdrag som myndigheten fick 2017 av regeringen. Uppdraget har handlat om att kartlägga förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Totalt har arbetet resulterat i tio olika kartläggningsprojekt som löpande har redovisats i rapporter och PM på myndighetens webbsida.

Senast uppdaterad 2 december 2020