Rapport 4/20: Vägen mot en giftfri vardag

År 2010 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Den första programperioden löpte under 2011–2014. Uppdraget har därefter förlängts i två omgångar under perioderna 2015–2017 och 2018–2020. I denna rapport presenterar vi resultat och effekter av vårt arbete med handlingsplanen för 2018–2020. Vi blickar även tillbaka på hela tioårsperioden, som varit en förutsättning för de resultat vi uppnått och de effekter vi kan redovisa 2020.

Senast uppdaterad 11 december 2020