Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 6/15: Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ

Redovisning från ett regeringsuppdrag

Senast uppdaterad 19 oktober 2020