Rapport 3/15: Kemikalier i textilier – Risker för människors hälsa och miljön

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020