PM 2/23 Ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast i prioriterade produktgrupper inom byggsektorn

Inom ramen för regeringsuppdraget "Giftfritt från början" genomfördes denna konsultstudie av RISE. Syftet med konsultstudien var att göra en kunskapssammanställning om ämnen som hindrar eller försvårar återvinning av plast i prioriterade produktgrupper och materialströmmar inom byggsektorn.

Senast uppdaterad 27 oktober 2023