Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

PM2/19: Survey on substances in plastics in the Swedish product register

A study within the government assignment on mapping hazardous chemical substances 2017-2020.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020