Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM2/19: Survey on substances in plastics in the Swedish product register

A study within the government assignment on mapping hazardous chemical substances 2017-2020.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020