Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM1/19: Skin sensitising, skin corrosive and skin irritating substances in textiles, leather, furs and hides

A consultant study conducted by Cattermole Consulting Inc. and Colour Connections.

Senast uppdaterad 6 juni 2020