Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 10 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM 4/19: Chemical Substances in Paper and Paperboard

A study within the government assignment on mapping hazardous chemical substances 2017–2020.

Senast uppdaterad 25 september 2020