Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM 2/14: Kartläggning av ftalater i varor i Sverige

I rapporten görs en kartläggning av ftalater i varor i Sverige, med avseende på vilka ftalater som förekommer, i vilka varor ftalater kan förekomma och vilka alternativ som finns.

Senast uppdaterad 6 juni 2020