PM 2/14: Kartläggning av ftalater i varor i Sverige

I rapporten görs en kartläggning av ftalater i varor i Sverige, med avseende på vilka ftalater som förekommer, i vilka varor ftalater kan förekomma och vilka alternativ som finns.

Last published 6 September 2020