PM 3/14: Kartläggning av brandsläckningsskum

Denna rapport är en redovisning av en studie kring användningen av brandsläckningsskum som Sweco utförde på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under våren 2014.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020