PM 2/10: Klimatförändringarna - en utmaning för jordbruket och giftfri miljö

Underlagsrapport för miljömålsutvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Senast uppdaterad 6 juni 2020