Råd om kemiska produkter

Innehållsförteckning:

Kemiska produkter med varningsmärkning kan innebära risk för allvarlig skada om du använder dem felaktigt. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen så att du vet hur du ska hantera produkterna på ett säkert sätt.

Förvara detta oåtkomligt för barn

  • Alla kemiska produkter som är märkta med farosymboler.
  • Knappcellsbatterier och sådant som innehåller knappcellsbatterier, exempelvis gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar. Batterierna kan orsaka allvarliga frätskador om ett barn sväljer det.
  • Vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar.
  • Oljelampor.
  • Annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier, exempelvis läkemedel, e-cigaretter och tobak.

Råd för en säker hantering av farliga kemiska produkter

Se till att barn inte är i närheten när du ska använda en farlig kemisk produkt. Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att fundera över om du verkligen behöver en viss kemisk produkt som du överväger att köpa.

Vissa kemiska produkter, exempelvis frätande propplösare, är så farliga att det kan vara bra att inte ha dem hemma överhuvudtaget i ett hem där det bor barn.

Använd enbart kemiska produkter på det sätt som de är tänkta att användas. Använd till exempel inte lim som ingrediens i hemmagjort slajm, eftersom limmet inte är tillverkat med hänsyn till att barn är särskilt känsliga för kemiska ämnen.

Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten.

Läs och följ varningsmärkningen på produkterna

Alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen, innan du köper produkten från en butik eller på nätet, så att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt när du får hem den.

Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp. Det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.

Produkter som är varningsmärkta med en dödskalle är så hälsoskadliga att de vanligtvis inte får köpas eller användas av privatpersoner. Det kan vara särskilt bra att komma ihåg när du handlar produkter över nätet, där det kanske är lättare att komma åt sådana produkter.

Mygg-, fästing- och andra bekämpningsmedel mot insekter

Du som vill handla myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på internet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige.

Titta efter åldersgränser när du applicerar mygg- eller fästingmedel på små barn. Applicera gärna på barnens kläder istället för på huden.

När du ska kasta och återvinna kemiska produkter

Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall. Läs på förpackningen på kemiska produkter om hur du ska hantera produkterna och dess förpackningar när de har blivit avfall. Lämna in produkterna som farligt avfall på en återvinningscentral.

Vid en olycka

Om det har hänt en olycka med en kemisk produkt är det viktigt att snabbt få hjälp. Ring därför genast till 112 och begär Giftinformation. Ha förpackningen till hands så underlättar du för giftinformationscentralen att ta fram uppgifter om produktens innehåll utifrån märkningen på förpackningen.

Läs mer på Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer

Läs om märkning och farosymboler här

Läs om några produkter som orsakat allvarliga symptom hos barn

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 5 januari 2021