Illustration med ett barn som provar ett par jättestora stövlar i en tvättstuga. Tvätt hänger på tork över en hylla med diverse föremål. Tvättmedelsförpackningar med varningssymboler står högt uppe på ett skåp.

Vanliga olyckor med kemikalier

Innehållsförteckning:

Allvarliga förgiftningar hos barn är ovanliga, och dödsfall inträffar sällan. Men det finns kemiska produkter som kan innebära en risk för allvarliga symptom redan om barnet får i sig en mycket liten mängd eller får stänk i ögonen.

Ättika, propplösare och andra frätande produkter

Frätande produkter är exempel på kemiska produkter med risk för allvarliga symptom, såsom 24-procentig ättika eller propplösare. Olyckor med dessa produkter är den vanligaste orsaken till att barn behöver vårdas på sjukhus på grund av kemikalier.

Lampolja och tändvätska

Det händer också att barn får i sig lampolja från prydnadsoljelampor som har stått tillgängligt för barnen, eller att de får i sig tändvätska i samband med grillning. Om ett barn får i sig lampolja, tändvätska eller liknande produkter kan det lätt glida ner i luftvägarna. Det räcker med små mängder för att ett barn ska få andningssvårigheter. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Knappcellsbatterier

Av de samtal som Giftinformationscentralen får in om barn och kemikalier är batterier den vanligaste orsaken till att föräldrarna uppmanas att kontakta sjukvården. Knappcellsbatterier, som kan finnas i exempelvis gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, termometrar och klockor, kan orsaka stor skada om ett barn sväljer batteriet och de fastnar i matstrupen eller i mag-tarmkanalen. Om batteriet fastnar kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan.

Om olyckan är framme

Ring 112 och begär Giftinformation om en person får i sig, eller på sig, något som kan vara hälsoskadligt.

Läs mer

Läs här om kemiska produkter

Läs om märkning och farosymboler här

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 september 2020