Tillsyn 5/14: Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2008-2013.

Denna rapport är en sammanställning av de analyser som Kemikalie­inspektionens tillsynsavdelning gjorde under 2008 till 2013.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020