Tillsyn 2/14: Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015

För att bidra till att den operativa kemikalietillsynen ska vara rättssäker, likvärdig och effektiv på både lokal och regional nivå tar Kemikalie­inspektionen årligen fram en flerårsplan för tillsynsvägledning. Planen ska tydliggöra vilken tillsynsvägledning Kemikalie­inspektionen kommer att bedriva inom den period som planen omfattar och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra i deras planering.

Senast uppdaterad 29 augusti 2020