PM 3/18: Kartläggning av polymerpartiklar i kosmetiska och kemiska produkter

Ett underlag till Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om plastpartiklar i kosmetiska och kemiska produkter.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020