Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

PM 1/18: Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem

En del i regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017–2020.

Senast uppdaterad 19 oktober 2020