PM 5/17: Gruppering av kemiska ämnen inom Reach-förordningen och CLP-förordningen

Denna rapport beskriver olika möjligheter att hantera grupper av ämnen inom ramen för Reach-förordningen och CLP-förordningen och ger en tydligare bild av begreppet gruppering.

Senast uppdaterad 6 juni 2020