The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

PM 5/17: Gruppering av kemiska ämnen inom Reach-förordningen och CLP-förordningen

Denna rapport beskriver olika möjligheter att hantera grupper av ämnen inom ramen för Reach-förordningen och CLP-förordningen och ger en tydligare bild av begreppet gruppering.

Last published 6 September 2020