Sök

Din sökning kandidatförteckning gav 28 träffar

Senaste ändrad
 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (15)
 • Mer än ett år sedan (13)
Dokumentformat
 • Webbsidor (28)
 • PDF (0)
 • Office-dokument (0)
 1. Ett nytt ämne på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan

 2. Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan

 3. Åtta nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  Åtta nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

 4. Två nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

 5. Fyra nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  Fyra nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

 6. Åtta nya ämnen tillagda på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  I juli 2021 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med åtta nya ämnen: 2-(4-tert-Butylbensyl)propionaldehyd och dess individuella stereoisomerer, EC-nummer - , CAS-nummer - Ortoborsyra, natriumsalt, EC-nummer 237-560-2,

 7. Fyra nya ämnen tillagda på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  I januari 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med fyra nya ämnen: 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-metylendi-p-kresol, EG-nummer 204-327-1 , CAS-nummer 119-47-1 Tris(2-metoxietoxi)vinylsilan, EG-nummer 213-934-0, CAS-nummer

 8. Ett nytt ämne tillagt på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  I juni 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med ett nytt ämne: N-(Hydroximetyl)akrylamid, EG-nummer 213-103-2, CAS-nummer 924-42-5 Detta ämne återfinns i PRIO med referensen Kandidatförteckningen . Läs mer under

 9. Nio nya ämnen tillagda på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  I januari 2023 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med 9 nya ämnen: 1,1'-[Etan-1,2-diylbisoxi]bis[2,4,6-tribrombensen], EG-nummer 253-692-3, CAS-nummer 37853-59-1 2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol (TBBPA), ,

 10. PRIO har uppdaterats med nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

  I januari 2024 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med 5 nya ämnen: 2,4,6-Tri-tert-butylfenol, EG-nummer 211-989-5, CAS-nummer 732-26-3 2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, EG-nummer 221-573-5,