Ett nytt ämne tillagt på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

I juni 2022 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med ett nytt ämne:

  • N-(Hydroximetyl)akrylamid, EG-nummer 213-103-2, CAS-nummer 924-42-5

Detta ämne återfinns i PRIO med referensen Kandidatförteckningen.

Läs mer under nyheter på kemi.se

Senast uppdaterad 6 september 2022