Åtta nya ämnen tillagda på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

I juli 2021 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med åtta nya ämnen:

  • 2-(4-tert-Butylbensyl)propionaldehyd och dess individuella stereoisomerer, EC-nummer - , CAS-nummer -
  • Ortoborsyra, natriumsalt, EC-nummer 237-560-2, CAS-nummer 13840-56-7
  • 2,2-Bis(brommetyl)propan-1,3-diol (BMP), EC-nummer 221-967-7, CAS-nummer 3296-90-0 2,2-Dimetylpropan-1-ol, tribromderivat/3-Brom-2,2-bis(brommetyl)-1-propanol (TBNPA), EC-nummer 253-057-0, CAS-nummer 36483-57-5, 1522-92-5 2,3-Dibrom-1-propanol (2,3-DBPA), EC-nummer 202-480-9, CAS-nummer 96-13-9
  • Glutaral, EC-nummer 203-856-5, CAS-nummer 111-30-8
  • Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP), UVCB-ämnen som består av mer eller lika med 80% linjära kloralkaner med kolkedjelängder mellan C14 till C17, EC-nummer - , CAS-nummer -
  • Fenol, alkyleringsprodukter (främst i paraposition) med C12-rika grenade alkylkedjor från oligomerisering, inklusive alla individuella isomerer och/eller kombinationer därav (PDDP), EC-nummer - , CAS-nummer -
  • 1,4-Dioxan, EC-nummer 204-661-8, CAS-nummer 123-91-1
  • 4,4'-(1-Metylpropyliden)bisfenol (bisfenol B), EC-nummer 201-025-1, CAS-nummer 77-40-7

Dessa ämnen eller ämnesgrupper återfinns i PRIO med referensen Kandidatförteckningen.

Läs mer under nyheter på kemi.se

Senast uppdaterad 12 augusti 2021