Insynsråd

Kemikalieinspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef som inför regeringen själv bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Myndighetschefen är rådets ordförande och ska informera det om verksamheten.

Insynsrådets sammansättning

Ordförande i Kemikalieinspektionens insynsråd är generaldirektör Per Ängquist.

Regeringen har i april 2023 utsett följande ledamöter till insynsrådet:

  • Jytte Guteland, riksdagsledamot (S)
  • Marléne Lund Kopparklint, riksdagsledamot (M)
  • Per Rosander, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen
  • Christina Rudén, professor, Stockholms universitet
  • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
  • Maria Åkerfeldt, projektledare, H&M Group
  • Jonas Hagelqvist, verkställande direktör, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
  • Anne-Sofie Bäckar, direktör, ChemSec (Internationella Kemikaliesekretariatet)
  • Anders Normann, verksamhetsledare, Svenskt Växtskydd

Ledamöternas förordnanden gäller från den 20 april 2023 till den 20 april 2026 för alla ledamöter utom Jytte Guteland och Marléne Lund Kopparklint. Förordnandena för Jytte Guteland och Marléne Lund Kopparklint gäller från den 20 april 2023 till den 31 januari 2027.

Senast uppdaterad 5 maj 2023