Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Insynsråd

Kemikalieinspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef som inför regeringen själv bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet ska ha insyn i myndighetens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Myndighetschefen är rådets ordförande och ska informera det om verksamheten.

Insynsrådets sammansättning

Ordförande i Kemikalieinspektionens insynsråd är generaldirektör Per Ängquist.

Regeringen har utsett följande ledamöter till rådet för tiden
4 juni 2020 – 31 december 2022:

  • Betty Malmberg, riksdagsledamot
  • Marlene Burwick, riksdagsledamot
  • Lars Kallsäby, kommunpolitiker i Västerås
  • Magnus Huss, förbundsdirektör Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM
  • Anne-Sofie Bäckar, direktör Internationella kemikaliesekretariatet
  • Christina Rudén, professor Stockholms universitet
  • Kerstin Lindvall, direktör, CR-chef ICA Sverige AB
  • Anders Finnson, miljöexpert Svenskt Vatten
  • Jan Cedervärn, överdirektör Statens jordbruksverk
  • Pär Larshans, miljöchef Ragn-Sells
Senast uppdaterad 15 juni 2021