Kemikalieinspektionens ledningsgrupp

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp består av generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Om du vill kontakta oss hittar du våra kontaktuppgifter här.

 

Per Ängquist

Generaldirektör

Per Ängquist

 Hämta foto av Per Ängquist

 Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Agneta Westerberg

Ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef – Tillstånd och upplysning

Agneta Westerberg

Hämta foto av Agneta Westerberg

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Mona Blomdin Persson

Avdelningschef – Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Mona Blomdin Persson

Hämta foto av Mona Blomdin Persson

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Magnus Danielsson

Avdelningschef – Tillsyn och statistik

Magnus Danielsson

Hämta foto av Magnus Danielsson

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs 

Björn Malmström

Tillförordnad kommunikationschef, chef för kommunikationssekretariatet

Björn Malmström

Hämta foto av Björn Malmström

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Ann-Charlotte Jakobsson

HR-chef, chef för HR-sekretariatet

Ann-Charlotte Jakobsson

Hämta foto av Ann-Charlotte Jakobsson

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Adam Diamant

Chefsjurist, chef för juridiska sekretariatet

Adam Diamant

Hämta foto av Adam Diamant

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Jonas Söderlund

Administrativ chef, chef för ekonomiska sekretariatet

Jonas Söderlund

Hämta foto av Jonas Söderlund

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs