Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp består av generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Om du vill kontakta oss hittar du våra kontaktuppgifter här.

Nina Cromnier

Generaldirektör

Nina Cromnier

Hämta foto

Fotograf: Anette Andersson

Mona Blomdin Persson

Avdelningschef – Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Mona Blomdin Persson

Hämta foto

Fotograf: Josefin Mirsch

Agneta Westerberg

Avdelningschef – Tillstånd och upplysning

Agneta Westerberg

Hämta foto

Fotograf: Josefin Mirsch

Camilla Zetterberg

Avdelningschef – Tillsyn och registratur

Camilla Zetterberg

Hämta foto

Fotograf: Helena Vogel

Madelene Sandgren

Kommunikationschef, chef för kommunikationssekretariatet

Madelene Sandgren

Hämta foto

Fotograf: Mats Lundqvist

Robert Sirkka

Administrativ chef, chef för ekonomiska sekretariatet

Robert Sirkka

Hämta foto

Fotograf: Ann-Marie Ekström

Ann-Charlotte Jakobsson

HR-chef, chef för HR-sekretariatet

Ann-Charlotte Jakobsson

Hämta foto

Chefsjurist, chef för juridiska sekretariatet

Adam Diamant