Kemikalieinspektionens ledningsgrupp

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp består av generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Om du vill kontakta oss hittar du våra kontaktuppgifter här.

Agneta Westerberg

Vikarierande generaldirektör

Agneta Westerberg

Hämta foto

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Mona Blomdin Persson

Avdelningschef – Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Mona Blomdin Persson

Hämta foto

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Agneta Westerberg

Avdelningschef – Tillstånd och upplysning

Agneta Westerberg

Hämta foto

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Camilla Zetterberg

Avdelningschef – Tillsyn och registratur

Magnus Danielsson

 

 

Madelene Sandgren

Kommunikationschef, chef för kommunikationssekretariatet

Madelene Sandgren

Hämta foto

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Ann-Charlotte Jakobsson

HR-chef, chef för HR-sekretariatet

Ann-Charlotte Jakobsson

Hämta foto

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Adam Diamant

Chefsjurist, chef för juridiska sekretariatet

Adam Diamant

Hämta foto

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Jonas Söderlund

Administrativ chef, chef för ekonomiska sekretariatet

Jonas Söderlund

Hämta foto

Fotograf: Mattias Elander Forsgren