Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Ledningsgrupp

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp består av generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Generaldirektör

Generaldirektör Per Ängquist

Per Ängquist

Hämta foto av Per Ängquist , 10.8 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef – Tillstånd och upplysning

Avdelningschef Agneta Westerberg

Agneta Westerberg

Hämta foto av Agneta Westerberg , 9.9 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Avdelningschef – Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Avdelningschef Mona Blomdin Persson

Mona Blomdin Persson

Hämta foto av Mona Blomdin Persson , 4 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Avdelningschef – Tillsyn och statistik

Avdelningschef Magnus Danielsson

Magnus Danielsson

Hämta foto av Magnus Danielsson , 11.3 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Kommunikationschef, chef för kommunikationssekretariatet

Maud Larsen

Hämta foto av Maud Larsen , 11.1 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs


HR-chef, chef för HR-sekretariatet

HR-chef Ann-Charlotte Jakobsson

Ann-Charlotte Jakobsson

Hämta foto av Ann-Charlotte Jakobsson , 10.1 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Chefsjurist, chef för juridiska sekretariatet

Gerda Lind

Gerda Lind

Hämta foto av Gerda Lind , 1.1 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Administrativ chef, chef för ekonomiska sekretariatet

Administrativ chef Jonas Söderlund

Jonas Söderlund

Hämta foto av Jonas Söderlund , 3.7 MB.

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Senast uppdaterad 10 mars 2022