Ledningsgrupp

Kemikalieinspektionens ledningsgrupp består av generaldirektören, de tre avdelningscheferna och de fyra sekretariatscheferna.

Generaldirektör

Generaldirektör Per Ängquist

Per Ängquist

Hämta foto av Per Ängquist , 10.8 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef – Tillstånd och upplysning

Avdelningschef Agneta Westerberg

Agneta Westerberg

Hämta foto av Agneta Westerberg , 9.9 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Avdelningschef – Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Avdelningschef Mona Blomdin Persson

Mona Blomdin Persson

Hämta foto av Mona Blomdin Persson , 4 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Avdelningschef – Tillsyn och statistik

Avdelningschef Magnus Danielsson

Magnus Danielsson

Hämta foto av Magnus Danielsson , 11.3 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Kommunikationschef, chef för kommunikationssekretariatet

Maud Larsen

Hämta foto av Maud Larsen , 11.1 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs


HR-chef, chef för HR-sekretariatet

HR-chef Ann-Charlotte Jakobsson

Ann-Charlotte Jakobsson

Hämta foto av Ann-Charlotte Jakobsson , 10.1 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Chefsjurist, chef för juridiska sekretariatet

Gerda Lind

Gerda Lind

Hämta foto av Gerda Lind , 1.1 MB.

Fotograf: Liselotte Van Der Meijs

Administrativ chef, chef för ekonomiska sekretariatet

Administrativ chef Jonas Söderlund

Jonas Söderlund

Hämta foto av Jonas Söderlund , 3.7 MB.

Fotograf: Mattias Elander Forsgren

Senast uppdaterad 10 mars 2022