Näringslivsråd

Kemikalieinspektionen har inrättat ett näringslivsråd med syftet att representanter från näringslivet och Kemikalieinspektionen ska ges möjlighet till dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Följande personer deltar i Kemikalieinspektionens näringslivsråd:

  • Lars Andersson, Akzo Nobel AB
  • Björn Brovik, AB Volvo
  • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
  • Magnus Huss, IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige
  • Therese Lilliebladh, IKEA
  • Per Löfgren, JM AB
  • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
  • Jan Secher, Perstorp (Holding) AB
  • Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv
  • Peter Trillingsgaard, LEGO Group