Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen har inrättat ett näringslivsråd med syftet att representanter från näringslivet och Kemikalieinspektionen ska ges möjlighet till dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Följande personer deltar i Kemikalieinspektionens näringslivsråd:

  • Lars Andersson, Akzo Nobel AB
  • Björn Brovik, AB Volvo
  • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
  • Magnus Huss, IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige
  • Therese Lilliebladh, IKEA
  • Per Löfgren, JM AB
  • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
  • Jan Secher, Perstorp (Holding) AB
  • Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv
  • Peter Trillingsgaard, LEGO Group