Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Näringslivsrådet

Kemikalieinspektionens näringslivsråd syftar till att representanter från näringslivet och Kemikalieinspektionen ska få möjlighet till dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Följande personer deltar i Kemikalieinspektionens näringslivsråd:

 • Björn Brovik, AB Volvo
 • Kenneth Collander, Stora Enso
 • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
 • Nils Hannerz, IKEM (Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige)
 • Eva Karlsson, Houdini
 • Therese Lilliebladh, IKEA
 • Carl-Henrik Ljung, Svenskt växtskydd
 • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
 • Mats Pellbäck Scharp, Ericsson
 • Jan Secher, Perstorp (Holding) AB
 • Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv
 • Christian Wetterberg, LEGO Group
Senast uppdaterad 3 augusti 2022