Näringslivsråd

Kemikalieinspektionen har inrättat ett näringslivsråd med syftet att representanter från näringslivet och Kemikalieinspektionen ska ges möjlighet till dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Följande personer deltar i Kemikalieinspektionens näringslivsråd:

  • Björn Brovik, AB Volvo
  • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
  • Magnus Huss, IKEM (Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige)
  • Eva Karlsson, Houdini
  • Therese Lilliebladh, IKEA
  • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
  • Mats Pellbäck Scharp, Ericsson
  • Jan Secher, Perstorp (Holding) AB
  • Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv
  • Christian Wetterberg, LEGO Group
Senast uppdaterad 7 september 2020