Näringslivsrådet

Kemikalieinspektionens näringslivsråd syftar till att representanter från näringslivet och Kemikalieinspektionen ska få möjlighet till dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Följande personer deltar i Kemikalieinspektionens näringslivsråd:

  • Björn Brovik, AB Volvo
  • Kenneth Collander, Stora Enso
  • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
  • Nils Hannerz, IKEM (Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige)
  • Eva Karlsson, Houdini
  • Therese Lilliebladh, IKEA
  • Carl-Henrik Ljung, Svenskt växtskydd
  • Mats Pellbäck Scharp, Ericsson
  • Christian Wetterberg, LEGO Group
Senast uppdaterad 21 mars 2023