Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Kemikalieinspektionen har inrättat ett näringslivsråd med syftet att representanter från näringslivet och Kemikalieinspektionen ska ges möjlighet till dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Följande personer deltar i Kemikalieinspektionens näringslivsråd:

 • Lars Andersson, Akzo Nobel AB
 • Torben Berlin Jensen, BASF AB
 • Björn Brovik, AB Volvo
 • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
 • Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet, Regeringskansliet
 • Magnus Huss, IKEM, Innovations och Kemiindustrierna i Sverige
 • Per Löfgren, JM AB
 • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
 • Britt Sahleström, Återvinningsindustrins Branschförening
 • Jan Secher, Perstorp (Holding) AB
 • Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv Service AB
 • Peter Trillingsgaard, LEGO Group