Näringslivsrådet

Kemikalieinspektionens näringslivsråd syftar till att representanter från näringslivet och Kemikalieinspektionen ska få möjlighet till dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Följande personer deltar i Kemikalieinspektionens näringslivsråd:

 • Björn Brovik, AB Volvo
 • Kenneth Collander, Stora Enso
 • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
 • Nils Hannerz, IKEM (Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige)
 • Eva Karlsson, Houdini
 • Therese Lilliebladh, IKEA
 • Carl-Henrik Ljung, Svenskt växtskydd
 • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
 • Mats Pellbäck Scharp, Ericsson
 • Jan Secher, Perstorp (Holding) AB
 • Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv
 • Christian Wetterberg, LEGO Group
Senast uppdaterad 3 augusti 2022