Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk utrustning och GMO.

Konsoliderad KIFS 2017:7

I en konsoliderad föreskriftsversion är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskriften. Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta ändringsföreskriften.

KIFS 2017:7, konsoliderad till och med KIFS 2018:1. 

Grundföreskrift 2017:7

En grundföreskrift är föreskriften så som den såg ut när den kom ut från trycket för första gången.

2017:7, grundföreskriften

Läs mer om KIFS 2017:7 och få vägledning till innehållet.

Ändringsföreskrifter till KIFS 2017:7
Föreskrift/KIFSÄndringHuvudsakligt innehåll
KIFS 2018:1

Ändrad lydelse av 7 kap. 6 § KIFS 2017:7

 

Upphävande av 11 kap. KIFS 2017:7

 

PM om KIFS 2018:1

 - Ändrad lydelse av kapitel 7 kap. 6 § KIFS 2017:7 som handlar om regler för användning av dentalt amalgam.

 

- Upphävande av kapitel 11 KIFS 2017:7 som handlar om gasapparater.