Kemikaliestatistik

Innehållsförteckning:

En stor del av Kemikalieinspektionens statistik om kemikalier och kemiska produkter ingår i Sveriges officiella statistik och finns tillgänglig för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Vi är ansvarig myndighet för den offici­ella statistiken inom området Miljö: Kemikalier, försäljning och användning.

Statistiken baseras på de uppgifter om anmälningspliktiga kemiska produkter som tillverkande och importerande företag årligen rapporterar till vårt produktregister. Här kan du läsa mer om produktregistret och om Sveriges officiella statistik Länk till annan webbplats..

Flödesanalyser för kemiska ämnen

Tillverkas terpentin i Sverige? I vilka produkter används ättiksyra? Finns nonylfenoletoxilater i många konsumentprodukter? Det här är exempel på sådana frågor du kan få svar på genom att söka i flödesanalyser.

Läs mer om flödesanalyser

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

Sedan 1979 publiceras årligen uppgifter om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (verksamma ämnen) i Sverige. År 1985 övertog Kemikalieinspektionen redovisningsansvaret från Naturvårdsverket. Statistiken baseras på information från innehavare av godkännande för bekämpningsmedel.

Hämta statistik om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

Överblicksstatistik

Hur mycket maskindiskmedel såldes till konsumenter förra året? Vilka kemikalier är vanliga i metallbearbetande industrier? Svar på sådana och många andra frågor går att få i överblickstabellerna.

Titta i överblickstabellerna

Sökverktyget KemI-stat

KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

Läs mer om KemI-stat

Publiceringsplan för statistik

Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten ansvarar för.

Se Kemikalieinspektionens publiceringsplan för kemikaliestatistik

Senast uppdaterad 15 juni 2021