Kvicksilver

Innehållsförteckning:

Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner utan lagras i mark, vatten och i levande organismer. Det är farligt för miljön och för människors hälsa. Kvicksilver kan komma ut i miljön bland annat från kolförbränning, smältverk, krematorier, soptippar och avloppsslam. Ett hundratal länder i världen har skrivit under ett internationellt avtal, den så kallade Minamatakonventionen, om att sluta använda och begränsa utsläpp av kvicksilver.

Förbud

Kvicksilver är förbjudet i nästan alla varor som säljs i Sverige, men det finns undantag exempelvis för lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Förbudet gäller även för privatpersoner som säljer varor till exempel på andrahandsmarknaden.

Läs mer om reglerna här.

Om en lampa eller termometer går sönder

Uttjänta varor som innehåller kvicksilver är miljöfarligt avfall. Om en lågenergi­lampa eller en gammal termometer går sönder, använd inte dammsugare för att städa upp resterna eftersom det finns en risk att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften. Samla upp de trasiga resterna exempelvis med hjälp av ett styvt papper och torka ytorna i närheten med en fuktig trasa. Lägg papper, rester av lampan eller termometern och trasan i en behållare som du kan försluta med tättslutande lock. Märk behållaren så att det framgår att den kan innehålla kvicksilver och lämna den till en miljöstation som tar emot miljöfarligt avfall. Tvätta händerna och vädra rummet i 20-30 minuter av försiktighetsskäl.

Effekter på hälsan

Att exponeras för låga halter av kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inga allvarliga hälsoeffekter, men bör av försiktighetsskäl ändå undvikas. Kontinuerlig kontakt med kvicksilver kan på sikt drabba framförallt nervsystemet och hjärnan.

Läs mer om kvicksilver här.

Läs om kvicksilver och mat på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Läs om lågenergilampor och kvicksilver hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats

Läs om kvicksilver och hälsoeffekter på Karolinska Institutets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 5 oktober 2020