Kvicksilver

Innehållsförteckning:

Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner utan lagras i mark, vatten och i levande organismer. Det är farligt för miljön och för människors hälsa. Kvicksilver kan komma ut i miljön bland annat från kolförbränning, smältverk, krematorier, soptippar och avloppsslam. Ett hundratal länder i världen har skrivit under ett internationellt avtal, den så kallade Minamatakonventionen, om att sluta använda och begränsa utsläpp av kvicksilver.

Förbud

Kvicksilver är förbjudet i nästan alla varor som säljs i Sverige, men det finns undantag exempelvis för lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Förbudet gäller även för privatpersoner som säljer varor till exempel på andrahandsmarknaden.

Läs mer om reglerna här.

Trots att kvicksilver är förbjudet kan det förekomma i vissa varor, till exempel lågenergi­ampor, lysrör, uppladdnings­bara batterier och gamla kvicksilver­termometrar. När sådana varor är uttjänta ska de hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller återvinningscentral.

Om en lampa eller termometer går sönder

Om en lågenergilampa, ett lysrör eller en äldre termometer som innehåller kvicksilver går sönder är det viktigt att ta hand om resterna på rätt sätt, så att inte du själv eller miljön tar skada. Att exponeras för små mängder kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inte några negativa hälsoeffekter, men det är ändå bra att vara försiktig.

Använd inte dammsugare

Använd inte dammsugare för att städa upp resterna, eftersom det finns en risk att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften och att du då andas in kvicksilver.

Om en varm lampa går sönder

Om en lågenergilampa är tänd eller precis har varit tänd när den går sönder ska du vara extra försiktig. Det beror på att när lampan är varm är kvicksilvret i gasform och kan spridas via inomhusluften. För att undvika att du andas in kvicksilver, gör så här:

  1. Stäng alla innerdörrar till rummet där lampan gått sönder.
  2. Öppna ett fönster för att vädra och lämna rummet i 20-30 minuter.
  3. När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem, till exempel med en bit styvt papper eller kartong, och lägga dem i en glasburk med lock.
  4. Torka golvet med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken. Stäng locket och märk burken med texten "Innehåller kvicksilver”.
  5. Tvätta händerna.
  6. Lämna burken till kommunens miljöstation för miljöfarligt avfall.

Om en kall lampa går sönder

Om lampan eller termometern som har gått sönder är rumstempererad behöver du inte vara lika försiktig. Då kan du direkt börja samla upp och göra dig av med resterna enligt punkt 3 till 6 i listan ovan.

Effekter på hälsan

Att exponeras för låga halter av kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inga allvarliga hälsoeffekter, men bör av försiktighetsskäl ändå undvikas. Kontinuerlig kontakt med kvicksilver kan på sikt drabba framförallt nervsystemet och hjärnan.

Mer information

Läs mer om kvicksilver här.

Läs om kvicksilver och mat på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Läs om lågenergilampor och kvicksilver hos Energimyndigheten.länk till annan webbplats

Läs om kvicksilver och hälsoeffekter på Karolinska Institutets webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 8 mars 2021