Tillsyn 12/18: Tillsyn av e-handel 2018

Denna rapport redovisar resultatet av ett tillsynsprojekt där vi har kontrollerat varor som säljs via e-handel. Syftet med projektet var att kontrollera om varor som säljs via e-handel uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen och att undersöka vilka möjligheter och utmaningar tillsynsmyndigheter har när vi ska kontrollera försäljning som görs på internet.

Last published 6 September 2020