Tillsyn 9/18: Kemikalieinspektionen behovsutredning för operativ tillsyn 2019-2021

Behovsutredningen beskriver Kemikalieinspektionens bedömning av tillsynsbehovet för de kommande tre åren inom ramen för sitt uppdrag. Utredningen redogör också för vilka kriterier som styrt hur uppdraget avgränsats i förhållande till kända och okända faktorer.

Last published 6 September 2020