Tillsyn 8/18: Tillsyn av återförsäljare av växtskyddsmedel

Rapporten beskriver ett tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning har gjort i samverkan med åtta kommuner under 2016 och 2017. Projektet fokuserade på stora återförsäljare av växtskyddsmedel och hade som syfte att nå minskade hälso- och miljörisker för stora volymer av produkter.

Last published 6 September 2020