Tillsyn 10/18: Plan för Kemikalie­inspek­tionens tillsynsvägledning 2019-2021

Den här planen visar de vägledningsinsatser som Kemikalieinspektionen avser att genomföra under åren 2019–2021. Planen ska tydliggöra vilken tillsynsvägledning Kemikalieinspektionen kommer att bedriva inom den period som planen omfattar och ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra centrala myndigheter i deras planering. 

Last published 6 September 2020