The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message
The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

Close message

Tillsyn 1/18: Återkontroll av tidigare åtalsanmälda företag

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där vi har följt upp företag som tidigare sålt varor som inte uppfyllt kraven i lagstiftningen.

Last published 6 September 2020