Tillsyn 1/18: Återkontroll av tidigare åtalsanmälda företag

Denna rapport beskriver ett tillsynsprojekt där vi har följt upp företag som tidigare sålt varor som inte uppfyllt kraven i lagstiftningen.

Last published 6 September 2020