Tillsyn 3/18: Märkning av kemiska produkter i handeln

Kemikalieinspektionen har tillsammans med inspektörer från 117 kommuner genomfört ett nationellt samverkansprojekt med fokus på tillsyn av kemiska produkter i handeln. Projektet är en del av Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning till kommunerna.

Last published 6 September 2020