Kemikalieinspektionens logo
Kemikalieinspektionens logo

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Genom de egen­skap­erna kan bekämpningsmedel också orsaka skada på hälsan och miljön. Därför är det viktigt att de är godkända och att de används på rätt sätt.

I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om fler än 3000 produkter. De handlar bland annat om vilka verksamma ämnen produkterna innehåller, på vilket sätt de får användas, om produktens godkännande gäller eller om det har upphört.

Gå till bekämpningsmedelsregistret

Beroende på användningsområde kan ett bekämpningsmedel vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs att det är granskat och godkänt av Kemikalieinspektionen. Godkända bekämpningsmedel får en behörighetsklass som visar vem som får använda det och som ställer olika kunskapskrav på användaren.

Här kan du läsa mer om behörighetsklasserna för bekämpningsmedel.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Här kan du läsa mer om växtskyddsmedel

I vår guide för ansökan får du hjälp att ansöka om ett godkännande för växtskyddsmedel.

Biocidprodukter

Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger.

Här kan du läsa mer om biocidprodukter

I vår guide för ansökan får du hjälp att ansöka om ett godkännande för biocidprodukter.

Biologiska bekämpningsmedel

Ett biologiskt bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas. Naturliga fiender kan vara mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar eller makroorganismer såsom nematoder (rundmaskar), insekter eller spindeldjur. 

Om du vill sälja eller använda ett biologiskt bekämpningsmedel som består av mikroorganismer i Sverige behöver du först ansöka om godkännande hos Kemikalieinspektionen. Makroorganismer godkänns av Naturvårdsverket.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Här kan du läsa mer om biologiska bekämpningsmedel.