Statistik om kemikalie­använd­ning i Sverige

En stor del av Kemikalieinspektionens statistik om kemikalier och kemiska produkter ingår i Sveriges officiella statistik och finns tillgänglig för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Vi är ansvarig myndighet för den offici­ella statistiken inom området Miljö: Kemikalier, försäljning och användning.

Statistiken baseras på de uppgifter om anmälningspliktiga kemiska produkter som tillverkande och importerande företag årligen rapporterar till vårt produktregister. Här kan du läsa mer om produktregistret och om Sveriges officiella statistik.

Flödesanalyser för kemiska ämnen

Tillverkas terpentin i Sverige? I vilka produkter används ättiksyra? Finns nonylfenoletoxilater i många konsumentprodukter? Det här är exempel på sådana frågor du kan få svar på genom att söka i flödesanalyser.

Sök flödesanalys

Läs mer om flödesanalyser.

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel

Sedan 1979 publiceras årligen uppgifter om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel (verksamma ämnen) i Sverige. År 1985 övertog Kemikalieinspektionen redovisningsansvaret från Naturvårdsverket. Statistiken baseras på information från innehavare av godkännande för bekämpningsmedel.

Hämta statistik om försålda kvantiteter av bekämpningsmedel.

Överblicksstatistik

Hur mycket maskindiskmedel såldes till konsumenter förra året? Vilka kemikalier är vanliga i metallbearbetande industrier? Svar på sådana och många andra frågor går att få i överblickstabellerna.

Titta i överblickstabellerna.

Kortstatistik

I Kortstatistiken finns diagram och kurvor som visar utvecklingen för några kemiska ämnen och produktgrupper i Sverige. Dess syfte är att ge en bild av kemikalieanvändningen, trender och förändring över tiden.

Gå till kortstatistiken.

Sökverktyget KemI-stat

KemI-stat är ett verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämpningsmedelsregister.

Sök i KemI-stat

Läs mer om KemI-stat.