Hannas storebror behandlar cykelskjulet med träskyddsmedel

Storebror målar cykelskjulet

Hannas storebror har just målat på träskyddsmedel på cykelskjulet. Burken är nästan tom. Han cyklar iväg med burken och penseln för att lämna dem på miljöstationen.

Varför vill Hannas bror lämna burken med resterna av träskyddsmedel på miljöstationen?

A. Han vill sticka iväg snabbt innan han får mer städjobb hemma.

B. Han vill göra sig av med träskyddsmedlet på det sätt som är bäst för miljön.

C. Han vill hälsa på en vän som arbetar på miljöstationen.

B. Han vill göra sig av med träskyddsmedlet på det sätt som är bäst för miljön.

Kemikalierna i träskyddsmedel ska döda små organismer som alger och svampar. Om kemikalierna hamnar i naturen kan de skada växter och djur. Därför cyklar Hannas bror iväg med burken med träskyddsmedel till miljöstationen. Där vet de hur man tar hand om resterna så att de inte hamnar i naturen.

Träskyddsmedlet som Hannas storebror använder är märkt med farosymbolen Miljöfarlig.

Faropiktogram

Miljöfarlig
Farosymbolen betyder att produkten kan vara farlig för miljön.

Senast uppdaterad 20 december 2023