Hannas pappa dödar myror

Pappa dödar myror

Hannas familj har myror överallt, som kommer in i huset. Idag vill Hannas pappa göra något åt det. Han använder en sprayflaska med myrmedel. Hannas storasyster säger något till honom.

Vad säger Hannas storasyster till pappa?

A. ”Det är dags att äta lunch.”

B. ”Spraya försiktigt så du inte dödar nyckelpigorna också!”

c. ”Jag tycker synd om myrorna. Måste du döda dem?”

B. ”Spraya försiktigt så du inte dödar nyckelpigorna också!”

Hannas storasyster vet att nyckelpigor äter bladlöss som skadar trädgårdens rosor. Nyckelpigor är nyttiga insekter. Om du vill döda myror måste du vara mycket försiktig. Giftet kan nämligen döda de nyttiga insekterna i trädgården också.

Myrmedlet som pappa använder är märkt med farosymbolen Miljöfarlig.

Faropiktogram

Miljöfarlig
Farosymbolen betyder att produkten kan vara farlig för miljön.

Senast uppdaterad 20 december 2023