Hannas storasyster impregnerar sina skor

Storasyster impregnerar sina skor

Hannas storasyster har en massa skor i sin garderob. Hon älskar sina skor och sköter om dem noga. Idag står hon ute på terrassen och sprayar alla sina skor med impregneringsmedel.

Varför står Hannas storasyster utomhus när hon sprayar skorna?

A. Hon vill arbeta med skorna i fullt dagsljus.

B. Hon vill njuta av det härliga vädret.

C. Impregneringsmedlet innehåller skadliga kemikalier som hon inte vill ha i sitt rum.

C. Impregneringsmedlet innehåller skadliga kemikalier som hon inte vill ha i sitt rum.

Impregneringsspray kan innehålla olika kemikalier som är brandfarliga och kan göra att du blir yr och dåsig. Därför sprayar Hannas storasyster skorna utomhus. Vissa impregneringsmedel innehåller ämnen som stannar kvar i miljön under mycket lång tid om de släpps ut, så kallade högfluorerade ämnen. Tänk därför gärna en extra gång om du behöver använda ett sådant medel!

Impregneringsmedlet som Hannas storasyster använder är märkt med farosymbolerna Brandfarlig och Skadlig.

Faropiktogrammet "Brandfarlig". En eldslåga tecknad i  svart mot vit bakgrund och en röd bård.

Brandfarlig
Farosymbolen betyder att produkten är brandfarlig. Den ska hållas på avstånd från öppen eld. Den ska också hållas borta från sådant som kan ge ifrån sig gnistor och starta en brand, som till exempel elektrisk utrustning eller mekaniska verktyg.

Faropiktogrammet "Skadlig". Ett svart utropstecken mot vit bakgrund och en röd bård.

Skadlig
Farosymbolen betyder att produkten kan vara skadlig om den kommer i kontakt med din hud, ögon eller lungor. Du ska inte få den på huden eller andas in eller svälja något av innehållet.

Senast uppdaterad 20 december 2023