Om Hannas hus

Finn farorna i Hannas hus är ett enkelt online-utbildningsmaterial som riktar sig till elever i årskurs 2‑6. Syftet med materialet är att öka elevernas medvetenhet om farliga kemikalier och hur man kan hantera dem på ett säkert sätt. Finn farorna i Hannas hus introducerar eleverna till de nio faropiktogram, som används för att faromärka kemikalier.

Mellan 2010 och 2015 införde EU samt Norge och Island ett nytt klassificeringssystem för farliga kemikalier. De nya reglerna följer FN:s globala riktlinjer för klassificering och märkning "Globalt Harmoniserat System för klassificering och märkning av kemikalier", GHS. Tanken är att man ska informera om farliga kemikalier på samma sätt över hela världen.

Hannas hus är utvecklat av den Nordiska arbetsgruppen för kemikalier, miljö och hälsa (NKE) Länk till annan webbplats. som är en arbetsgrupp under Nordiska ministerrådet. Materialet är reviderat av Kemikalieinspektionen 2023 och publicerat på Kemikalieinspektionens webbplats i samband med att webbplatsen "Finn farorna i Hannas hus" avpublicerades.

Senast uppdaterad 29 augusti 2023