Bild på skidåkare.

PFAS i skidvalla

Innehållsförteckning:

Skidvalla kan innehålla PFAS-ämnen som påverkar miljön negativt. Skidvallor som innehåller PFAS-ämnen brukar kallas för fluorvalla. Här svarar Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, på fem frågor om fluorvalla och PFAS.

Vilken valla ska man välja?

Om du vill undvika fluorvalla som kan skada miljön kan du fråga efter PFAS-fri valla. Om det inte finns någon att fråga så kolla innehållsförteckningen och välj bort vallor där fluor nämns. När du läser innehållsförteckningen kan det vara bra att känna till att produkter där det står HF (högfluorvalla) och LF (lågfluorvalla) också kan väljas bort. Det går också att få till ett bra glid utan att valla. Sök på nätet så hittar du bra tips, säger Jenny Ivarsson, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Vad är PFAS som finns i fluorvalla och varför är det farligt?

PFAS är en grupp på över 10000 ämnen. De kallas ofta ”evighetskemikalier” eftersom de inte kan brytas ner helt i miljön utan finns kvar i en eller annan form för alltid. Ämnena används i valla för att de stöter bort smuts och ger ett bra glid. Men vissa PFAS-ämnen kopplas till allt från olika cancerformer till påverkan på immunförsvaret och kolesterolhalter i blodet samt påverkan på födelsevikt hos nyfödda. Det finns anledning att se på alla PFAS som hälsoskadliga.

Behöver jag vara orolig för hälsan om jag använt fluorvalla?

PFAS som du får i dig som längdskidåkare ger inte några akuta hälsoproblem, men man har sett att professionella vallare som andats in stora mängder ånga från vallningen drabbats av så kallad fluorfrossa, ett feberliknande tillstånd som kan hålla i sig upp till ett dygn. Främst blir fluorvallan ett problem för miljön eftersom de extremt svårnedbrytbara PFAS-ämnena läcker vid både tillverkning av vallan, vid vallning och när du åker.

Varför säljer butikerna fortfarande fluorvalla?

De flesta av PFAS-ämnena är fortfarande tillåtna och kan i och med det finnas i produkter som säljs i Europa. Du kan påverka genom att välja bort valla som innehåller fluor och därmed minska efterfrågan.

Vad gör Kemikalieinspektionen åt problemet med PFAS i valla?

Som det är nu så är endast ett fåtal PFAS-ämnen förbjudna. Kemikalieinspektionen vill förbjuda all användning av PFAS som inte är nödvändig för samhället. Vi har tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter tagit fram ett brett begränsningsförslag för PFAS i EU. Förslaget innebär att PFAS bara ska tillåtas där det är nödvändigt för hälsa och säkerhet eller där det på annat sätt är kritiskt för samhället och där det saknas tillgängliga alternativ. En bred begränsning av PFAS väntas träda i kraft tidigast 2025.

Läs mer om PFAS i vardagsvaror

Senast uppdaterad 24 april 2024