Rapport 7/14: Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige

Redovisning från ett regeringsuppdrag.

Senast uppdaterad 7 juni 2020