Rapport 1/13: När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

Kemikalieinspektionen har i denna rapport utrett om
ekonomiska styrmedel skulle kunna användas som komplement till regleringar.

Senast uppdaterad 7 juni 2020