Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

PM 1/08: Lokal och regional kemikalieanvändning

Inventering och utarbetande av metoder för mätning.

Senast uppdaterad 20 december 2021